PinkodTR

Eğitimler

PİN KOD EĞİTİMLERİ

Eğitmenler : Douglas Forbes - Filiz Eryılmaz

İnsanın Pin Kodu, doğum tarihimizde şifrelenmiş olan kişiliğimizin deşifre edilerek bu sayede incelenmesini sağlayan bilimsel bir yöntemdir. Çığır açıcı bu yöntem, yaratıcısı olan yazar Douglas Forbes tarafından son 20 yıldır, binlerce insan üzerinde doğrudan ve dolaylı çalışmalar yaparak geliştirilmiştir.

Dört işlem bilgisi haricinde herhangi bir matematik bilgisi gerektirmeyen bu yöntemin kullanılması son derece kolay ama sonuçları inanılmaz derecede etkileyicidir. İnsanın Pin Kodu yalnızca sizin ve sevdiklerinizin kişilik analizlerini yapmanızı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda iş dünyasında, doğru pozisyona doğru eleman alma, ekip oluşturma, performansın geliştirilmesi, kariyer planlaması gibi alanlarda da kullanabileceğiniz güçlü bir araç olacaktır.

İnsanın Pin Kodu, hepimiz için temel sorular olan, “ben kimim”, “neden böyle davranıyorum?”, “güçlü ve zayıf alanlarım ne?”, “görevim ne?” gibi soruları yanıtlamanızı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda da mevcut veya potansiyel bir ilişkinizin dinamiklerini anlamanıza, farkındalığınızın artmasına ve varsa sorunlarınızla başa çıkabilmenize de yardımcı olacaktır. Güçlü ve zayıf yanlarınızı belirlemeniz, “kendi kaderini yöneten” insana dönüşmenize yardımcı olacaktır.


Eğitimlerimizde incelenecek konulardan bazıları şunlardır:

  • Pin Kod sisteminin açıklanması
  • Sayıların dili ve anlamları
  • Diğer kişilik analizi sistemleri ile Pin Kod sistemi arasındaki farklılıklar
  • Zaman kavramı
  • Zaman ve Pin Kod ilişkisi
  • Kişinin Pin Kodu’nun hesaplanması
  • Doğum tarihinizin Pin Kod Matrisine dönüştürülmesi
  • Elementler
  • Baskın ve Edilgen enerjilerin açıklanması
  • Pin Kodu’ndaki rakamların ve elementlerin aynı hanelerdeki konumlarının analizinin yapılması

Pin Kod eğitimi 3 aşamalıdır. İlk iki aşama, öğrencinin herhangi bir doğum tarihini kullanarak profil hazırlamasını sağlarken, üçüncü aşama; katılımcının profesyonel Pin Kod danışmanı olabilmesi için gerekli olan bilgileri öğrenmesini sağlamaktadır. Her aşamanın sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılır ve ancak başarılı olanlar bir sonraki aşamaya devam etme hakkını kazanırlar.

İlk iki aşamayı alan kişiler profesyonel anlamda danışmanlık yapamazlar. Profesyonel Pin Kod danışmanı olabilmek için 3.aşama eğitiminin alınması, ödev olarak verilen belli sayıda pin kod analizinin yapılması ve Douglas Forbes tarafından bu analizlerin onaylanması, hem yazılı hem de sözlü sınavda başarılı olunması ve Douglas Forbes’un Pin Kod sistemiyle Danışmanlık sözleşmesi imzalanması şartı aranmaktadır. Danışmanlık Sertifikaları 1 (bir) takvim yılı için geçerli olup, bütün danışman arkadaşların sertifikalarının yenilenebilmesi için Pin Kod sistemiyle imzaladıkları sözleşmede belirtilen şartlara uygun hareket etmeleri gereklidir.

Douglas Forbes tarafından geliştirilen Pin Kod sisteminde eğitim verme yetkisi sadece Douglas Forbes’da / Filiz Eryılmaz’da olup eğitimler yalnızca PinkodTR tarafından düzenlenebilir. Eğitmen arkadaşlarımızın Eğitmen Yetki Belgeleri 1 (bir) takvim yılı için geçerli olup, her yıl yenilenmesi gereklidir. Sertifikalarının yenilenebilmesi için Pin Kod sistemiyle imzaladıkları sözleşme maddelerine uygun davranmaları şartı aranır. Daha önce Eğitmenlik yapma yetkisi olduğu halde, yukarıdaki şartları yerine getir(e)meyen arkadaşlarımızın sertifikaları yenilenmeyecek ve isimleri danışmanlar listesinden çıkarılacaktır. Sertifkaları yenilenerek yetkilendirilen arkadaşlarımızın isimleri danışmanlar listemizde belirtilecektir.

Bu nedenle Web sitemizde ismi belirtilmeyen ama Pin Kod eğitimi ve danışmanlığı verdiğini söyleyen kişilere karşı dikkatli olmanızı ve itibar etmemenizi rica ederiz. Yetki belgesi olmayan kişilerin söylediklerinden Douglas Forbes ve Pin Kod sistemi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

PinkodTR

Pinkod' un Türkiye sitesidir.